© 2018 SIA "JĀNIUS"

PAKALPOJUMI > UZŅĒMUMA VIZUĀLAIS TĒLS

Vizuālais tēls un profesionalitāte

Korporatīvā indentitāte spēj saglabāt klienta atmiņā spilgtu un paliekošu pirmo iespaidu par uzņēmumu, tā apvieno visus uzņēmuma komunikācijas līdzekļus vienotā stilā.